Certifikáty

Kvalita výrobkov zaručuje bezpečnosť a je základom pre dôveru. Certifikované systémy riadenia Georg Fischer +GF+ zabezpečujú kvalitativné štandardy a ciele vo všetkých procesoch výroby. Potrubné systémy Georg Fischer dodržiavajú všetky právne normy a štandardy a spĺňajú prísne požiadavky na kvalitu.

SQS Certificate
SQS Certificate.pdf
IQNet Certificate
IQNet Certificate.pdf