Meranie a regulácia

Schéma automatizácie +GF+ pozostáva z troch hlavných prvkov: meranie, regulácia a pohony.

Meranie zahŕňa široký rozsah meraných veličín a technológií merania. Plastové vyhotovenie Väčšiny senzorov spolu so špeciálnymi inštalačnými tvarovkami umožňuje dokonalú integráciu do potrubného systému.

Regulácia zastrešuje rôzne funkcionality riadenia (od jednoduchých relé po PID regulátory) a všetky hlavné komunikačné technológie.

Prvok pohony je podporený pneumatickými, elektrickými a magnetickými pohonmi, ktoré môžu byť kombinované so všetkými druhmi ventilov a klapiek s ich príslušenstvom.

 

 • jedno- a multiparametrové transmitre
  • relé, vodivostný, H COMM (HART®), batch, 4-20mA modul
 • prietok
  • trubicový prietokomer, lopatkový senzor, magmeter, in-line rotor a iné
 • pH / ORP
  • rozsah 0 – 14 pH; ±1500mV / ±2000mV
 • vodivosť / elektrický odpor
  • rozsah 0,055 μS – 400 000 μS; 18,2 MΩ – 1 kΩ
 • teplota
 • tlak
  • rozsah 0 – 17 bar
 • hladina
  • ultrasonický snímač, hydrostatický snímač, vibračná vidlica, plavák a iné
  • meranie hladiny kvapalín, granulových, sypkých zmesí
 • zákal
  • monitoring kvality vody
  • rozsah 0 – 100 NTU (FNU) alebo 0 – 1000 NTU (FNU)
 • rozpustený kyslík
  • rozsah 0 – 20 ppm (mg/l), 0 – 200% saturácia
 • analýza chlóru

Katalóg Meranie a regulácia.pdf na stiahnutie