Liatinové tvarovky

Charakteristika:

 • Liatinové tvarovky +GF+ slúžia na prepravu kvapalín a plynov až po teplotnú a tlakovú hranicu stanovenú normou ISO 49.
 • Vyhotovenie v súlade s európskou normou EN 10242 z bielej temperovanej liatiny.
 • Široký sortiment tvaroviek v dimenziách od 1/8″ po 4″.
 • Výhodou liatinových tvaroviek je najmä ich vysoká odolnosť voči mechanickému a teplotnému zaťaženiu.
 • Liatinové tvarovky +GF+ sú štandardne určené do tlaku až 25 barov pri teplotách v rozmedzí -20 až + 120°C.
 • Pri teplote 300°C je prípustný tlak 20 barov.
 • V ponuke máme široký sortiment tvaroviek v čiernom alebo pozinkovanom vyhotovení.

Špeciálne tlakovo testované tvarovky:

 • V ponuke máme tvarovky podrobené špeciálnym tlakovým skúškam pre aplikácie nad 25 bar.
 • K týmto tvarovkám je k dispozícii certifikát 2.2 podľa normy EN 10204 o vykonaní špeciálnej tlakovej skúšky.
 • Podľa požiadavky na maximálny prevádzkový tlak sa vykonávajú 2 typy skúšok:

 

 

 

 

 

 

Použitie /uplatnenie/:

 • rozvody – plyn, voda, kúrenie
 • chladiarenske a klimatizačné zariadenia
 • stavba priemyselných zariadení (napr. rozvody stlačeného vzduchu)
 • čerpacie stanice (preprava pohonných látok)
 • hasiace zariadenia, požiarna technika

Katalóg Liatinových tvaroviek.pdf na stiahnutie

Prehľad sortimentu:

tvarovky_prehlad