Sortiment

Firma Georg Fischer +GF+, ktorú naša firma zastupuje, má vo svojom výrobnom programe širokú a ucelenú ponuku potrubných prvkov pre stavbu potrubných trás z materiálov PVC-U, PVC-C, ABS, PP-H, PE a PVDF.

Ponúkame :

 • potrubia v rôznych tlakových radoch (PN6/PN10/PN16…)
 • potrubné fitingy/tvarovky (kolená, T- kusy, spojky, redukcie, príruby, lemy, šroubenia a iné)
 • ručné guľové kohúty, membránové ventily, uzatváracie klapky
 • spätné ventily
 • potrubné filtre
 • guľové kohúty a uzatváracie klapky s pneumatickým alebo elektrickým pohonom (servoventily)
 • membránové ventily s pneumatickým pohonom
 • meracie prístroje prevádzkových veličín (prietok, teplota, tlak, vodivosť, pH/ORP, hladina)
 • dvojitý potrubný systém na prepravu nebezpečných chemikálii
 • predizolovaný potrubný systém COOLFIT 2.0
 • závitové liatinové tvarovky “čierne” a pozinkované
 • závitové nerezové tvarovky
 • špeciálne lepidlá a čistidlá Tangit od výrobcu Henkel

Ako doplnkový sortiment ponúkame nasledovné polotovary z plastov:

 • platne
 • tyče (plné, dierované)
 • U-profily
 • zváracie drôty z materiálov PVC-U, PP, PE, PVDF, ECTFE, PCTFE
 • beztlakové potrubia a tvarovky z materiálov PVC-U, PPs, PP a PE.