SIGNET 9950 dvojkanálový transmiter

Signet 9950 transmiter je dvojkanálové zariadenie schopné pracovať súčasne s dvomi senzormi rôznych typov alebo totožnými. Podporované senzory transmitrom Signet 9950 sú nielen senzory rodiny Signet (prietok, pH/ORP, vodivosť/rezistivita, salinita, teplota, tlak, hladina, rozpustený kyslík), ale aj ľubovoľné senzory pracujúce so 4-20mA signálom (s použitím konverteru signálu 8058 iGo®).

Signet 9950 disponuje rôznymi pokročilými funkciami akými sú napríklad rôzne relé módy a ich funkcie závislé od časovej premennej. Odvodené funkcie umožňujú riadenie relé alebo prúdovej slučky súčtom, rozdielom (delta) alebo pomerom dvoch meraných veličín, napríklad delta tlakov a delta teplôt. Viaceré režimy relé umožňujú použitie až troch signálov na ovládanie jedného relé. Môže to byť ľubovoľná kombinácia analógových a binárnych vstupov. Režimy časovača umožňujú aktivovať relé opakovane od každej minúty až po každých 30 dní. Týždenný režim časovača umožňuje, aby bolo relé napájané iba určitý deň/určité dni v týždni a v určenom časovom intervale.

Signet 9950 je možné rozšíriť o nasledujúce relé moduly:

Signet 9950

 

 • 4-kanálový modul s mechanickými relé
 • modul s 2 mechanickými a 2 polovodičovými (solid state) relé
 • modul s 2 mechanickými relé a 4 binárnymi vstupmi

Vlastnosti v skratke

 • jedno zariadenie pre rôzne typy senzorov
 • dva rôzne typy senzorov môžu byť zapojené súčasne
 • nastaviteľný displej
 • odvodené merania
 • pokročilá Boolova logika
 • voliteľné moduly jednoduchým pridaním rozšíria možnosti zariadenia
 • dva pasívne 4-20mA prúdové slučkové výstupy v základe
 • USB port pre aktualizáciu zariadenia priamo na mieste prevádzky z USB kľúča

Aplikácie

 • čističky odpadových vôd
 • reverzné osmózy
 • deionizácia
 • spracovanie chemikálií
 • záverečná úprava kovov a plastov
 • pranie plynov
 • chladiace veže
 • filtrácia médií
 • dávkovanie chemikálií
 • oblasti vodnej biológie
 • bazény, fontány
 • zásobárne / oplachové nádrže
 • neutralizácia chemikálií

 Signet 9950 katalógový list ENG