Signet 9900 Transmitter

Signet 9900 Transmitter je časťou skupiny Signet SmartPro-prístrojov a umožňuje pripojenie nasledovných samostatných senzorov: všetky senzory prietoku, pH/ORP-, senzor vodivosti a odporu, senzor na meranie koncentrácie solí, tlakový senzor, senzor teploty, hladinomery a iné použitia. Signet 9900 je vyrábaný v dvoch vyhotoveniach: pre montáž do rozvádzača a pre montáž v priestore. Obe verzie sa môžu napájať s 12 až 32 VDC (24 VDC nominálne) a niektoré senzory sú pritom napájané prúdom z prúdovej slučky.

Široké možnosti prístroja umožňujú aj pripojenie 4- až 20-mA-signálov z prístrojov iných výrobcov (pritom je ale potrebné použiť menič signálu Signet 8058 i-Go™ ; objednáva sa separátne).

Funkcie prístroja 9900 zahŕňajú:

  • Veľký display s podsvietením, rozoznateľnosť “na prvý pohľad” a samostatné zobrazovanie jednotiek, hlavných a vedľajších meraní
  • Digitálny diagram
  • Intuitívnu a pre užívateľa jednoduchú obsluhu podobnú so staršími typmi Signet ProPoint a ProcessPro
  • Možnosť doinštalovania relé na mieste inštalácie
  • Voliteľné prúdové výstupy (3,6 a 22 mA) pre zobrazenie chýb
  • 4 až 20-mA-vstup (s prídavným meničom signálu 8058 i-Go) Alarmové LED-signálky
  • Užívateľom nastaviteľné 13-miestne zobrazovanie
  • Prídavný H-COMM-Modul pre 2-cestnú-komunikáciu
  • Prídavné PC-COMM-konfiguračné pomôcky

Signet 9900 Transmitter